Termeni generali și condiții de utilizare

I. CADRUL GENERAL

1.1 Acest document stabileste Termenii generali si conditiile de utilizare in care puteti utiliza portalul www.sanatatetv.md. Accesul si utilizarea portalului se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile de mai jos.

1.2 Prin accesarea si/sau utilizarea portalului www.sanatatetv.md, inclusiv a continutului acestuia si a serviciilor, persoanele care acceseaza acest portal, indiferent de modalitatea de accesare (directa si personala, indirecta sau automatizata, intentionata sau accidentala etc.) ACCEPTA IN MOD IREVOCABIL, AUTOMAT, FARA RETINERI, FARA CONDITIONARI SI FARA REZERVE TOATE CONDIŢIILE mai jos precizate, precum si orice limitari, masuri de protectie, restrictii, conditionari de acces si reguli stabilite in mod unilateral de catre Administratorulportalului, neacceptarea acestora atragand dupa sine lipsa acceptului Administratoruluiportalului de a fi exploatat acest portal.

1.2 Accesand si utilizandportalul www.sanatatetv.md, acceptati, fara limitari sau calificari, si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre Dumneavoastra sunt inlocuite prin prevederile Termenilor generali si conditiilor de utilizare. Neacceptarea oricarei reguli stabilite de Administratorul portalului va atrage in mod automat obligatia persoanei in cauza de a inceta imediat orice tip de exploatare a portalului si/sau a serviciilor acestuia.

1.3 Fara vreo notificare a utilizatorilor, sau orice alt tip de formalitate, prealabila sau ulterioara, Administratorul are dreptul de a aduce in mod unilateral modificari si completari oricareia dintre conditiile ce reglementeaza accesul la continutul portalului sau exploatarea serviciilor acestuia, respectivele modificari fiind de aplicare imediata si guvernand inclusiv relatia dintre utilizatori și abonatii deja existenti si Administratorul portalului, in acest sens nemaifiind necesar vreun accept expres sau explicit din partea persoanelor ce sunt deja inregistrati ca utlizatori sau vizitatori ai portalului, in acest sens noile reglementari fiind de aplicabilitate generala, totodata fiind acceptate total prin simpla accesare a portalului si/sau a serviciilor acestuia.Totodata, Administratorul poate limita accesul la anumite facilitati/frame-uri din portal, poate aduce limitari de acces anumitor IP-uri fara notificari si fara vreo raspundere.

1.4 Modalitatile de prezentare, continutul si serviciile portalului www.sanatatetv.md sunt oferite in scop informational si/sau comercial, si nu vor putea fi exploatate in alte scopuri decat cele permise in mod expres, in scris si in prealabil de catre Administratorul portalului.

1.5 Regulile stabilite de Administratorul portalului sunt aplicabile tuturor vizitatorilor, inclusiv celor care dețin cont de utilizare si pot efectua anumite tipuri de operatiuni cu privire la materiale sub autoritatea acestor reguli.

1.6 Pentru orice link-uri catre alte web-site-uri, indiferent daca aceste link-uri sunt introduse sau precizate de Administratorul portalului sau de terti, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Administratorului acestui portal, Administratorul portalului www.sanatatetv.md confirma ca nu detine controlul si, ca efect, nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la niciun aspect, detaliu, continut ori serviciu accesibil sau caracteristica a respectivelor web site-uri.

1.7 Pentru evitarea oricaror neclaritati, Administratorul portalului www.sanatatetv.md recomanda citirea cu atentie a tuturor prevederilor de mai jos, respectiv a tuturor termenilor şi condiţiilor de accesare, exploatare si utilizare a acestui portal si a serviciilor oferite.

1.8 Prin accesarea si/sau utilizarea portalului www.sanatatetv.md, fiecare vizitator confirma ca este in varsta de peste 18 ani sau ca este asistat in orice operatiune ce implica site-ul de cel putin un parinte sau tutore legal nedecazuti din drepturi si cu capacitate deplina de exercitiu si ca intelege pe deplin condiţiile mai sus precizate angajandu-se sa le respecte intocmai. Utilizarea site-ului de catre persoane in varsta de sub 18 ani si/sau de catre persoane incapabile de drept neasistate de cel putin un parinte sau tutore legal nedecazuti din drepturi si cu capacitate deplina de exercitiu ESTE INTERZISA.

II. INFORMATIE DESPRE PORTALUL www.sanatatetv.md

2.1 Portalul www.sanatatetv.md este parte a platformei on-line de sanatate www.e-sanatate.md proprietate a PAS INTEGRATOR SRL.

2.2 Dreptul de administrare a portalului www.sanatatetv.md si a continutului acestuia este detinut de catre PAS INTEGRATOR SRL, numita in continuare Administrator.

2.3 Portalul www.sanatatetv.md este un portal cu continutvideo – reportaje, campanii TV, rubrici TV si emisiuni de utilitate publica din domeniul sanatatii, ale redactiei proprii si preluate de la terti.

III. MARCA, DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATEA INTELECTUALA

3.1 Marca portalului www.sanatatetv.md este Sanatate TV, care reprezinta marca inregistrata a PAS INTEGRATOR SRL. Este interzisa utilizarea acesteia in orice mod, fara un acord scris din partea PAS INTEGRATOR SRL.

3.2 Site-ul si tot ce cuprinde acesta, incluzand fara limitare bazele de date accesibile prin intermediul sau, toate textele si imaginile – Continut – sunt in proprietatea si sub dreptul de autor al portalului www.sanatatetv.md, si sunt protejate prin legislatia in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe. Sunt interzise copierea, stocarea, modificarea ori transferul cu orice titlu, in parte ori intreg site-ul si/sau Continutul. Exploatarea este libera, sub conditia non-comercialitatii si respectarii termenilor stabiliti de catre PAS INTEGRATOR SRL.

3.3 In cazul materialelor preluate de la persoane terte sau parteneri pe baza acordurilor incheiate, acestea sunt identficate prin mentionarea sursei in conformitate cu prevederile normative in vigoare.

3.4 Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, generarea de bunuri sau servicii derivate, precum si orice modalitate de exploatare a Continutului portalului www.sanatatetv.md,cu exceptiaafisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si non-comercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale materialelor respective.

3.5 Preluarea de informatii de catre alte organizatii poate fi facutain conformitate cu prevederile cadrului normativ in vigoare si a cadrului de conduita jurnalistica, inclusiv cu citarea sursei informatiei in mod vizibil.Preluarea de informatii in volum mai mare decat cel permis se poate realiza doar in conditiile unui acord, financiar sau de alta natura, incheiat cu Administratorul.

3.6 Este interzisa orice utilizare a Continutului portalului www.sanatatetv.md in alte scopuri decat cele prevazute expres de Administrator sau de cadrul normativ in vigoare. Utilizarea continutului in alte scopuri decat cele permise poate avea loc doar in conditiile existentei unei solicitari si acceptarii acesteia de catre Administrator.

3.7 In conditiile in care considerati ca orice material postat pe portalul www.sanatatetv.md incalca drepturile de autor sau orice alte drepturi (proprietate intelectuala, la viata privata, la publicitate sau alte drepturi personale), sunteti rugat sa contactati Administratorul, pentru a initia actiunile in conformitate cu prevederile cadrului normativ in vigoare.

IV. ACCES

4.1 Accesul la continutul on-line al portalului www.sanatatetv.md este liber.

4.2 Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obtinerea de informatii si accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa. Prin termenul vizitator al portalului se intelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa site-ul.

4.3 Administratorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a suspenda, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, continutul sau serviciile puse la dispozitia vizitatorilor, cu sau fara o notificare prealabila. De asemenea, Administratorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul vizitatorilor la o parte sau la intregul sau continut. Administratorul nu este raspunzator fata de vizitatori, orice terta persoana fizica sau juridica pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea continutului sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.  

4.4 Administratorul isi rezerva dreptul de a schimba in orice moment continutul si conditiile de utilizare a site-ului. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin inscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.

V. UTILIZAREA SERVICIILOR

5.1 Conditiile de utilizare a serviciilor portalului www.sanatatetv.md de catrevizitatori sunt cele stabilite de Termenii generali si conditiile de utilizare.

5.2 Informatiile de pe portalul www.sanatatetv.md sunt numai pentru informare si utilizare generala si nu sunt destinate sa rezolve nicio situatie specifica. Informatiile si materialele aflate pe acest site nu constituie o forma de consultant sau recomandare si nu sunt destinate folosirii de catre utilizatori in vederea luarii unor decizii medicale sau de alta natura.

VI. SECURITATE SI CONFIDENTIALITATE

6.1 Administratorul portalului www.sanatatetv.md adopta toate masurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale vizitatorilor. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Utilizarea serviciile portalului www.sanatatetv.md implica introducerea unor date cu caracter personal, care vor fi protejate atat off-line cat si on-line. Toate informatiile despre vizitatori sunt confidentiale. Doar angajatii a caror activitate specifica implica lucrul cu informatii personale au acces la datele de identificare ale vizitatorilor. Serverele pe care sunt stocate informatiile personale de identificare alevizitatorilor sunt localizate intr-un loc securizat.

6.2 Confidentialitatea si securitatea informatiilor colectate reprezinta o prioritate pentru Administrator.

6.3 In momentul receptionarii informatiilor transmise de Dvs., garantam intreprinderea tuturor eforturilor pentru a asigura securitatea acestora in infrastructura detinuta sau inchiriata, conform standardelor de securitate impuse de cadrul normativ in vigoare.

6.4 Portalul www.sanatatetv.md nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtamantul Dvs. expres si prealabil. Orice statistica privind traficul vizitatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de publicitate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre niciun vizitator individual. In acelasi timp, Administratorul poate dezvalui informatii identificabile personal atunci cand legea prevede expres acest lucru, cand este cerut de o autoritate competenta sau cand acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor Administratorului.

6.5 Atunci cand accesati portalul www.sanatatetv.md si sunteti rugat sa ne furnizati  informatii cu caracter personal, veti furniza aceste informatii doar portalurilor componente a platformei www.e-sanatate.md, cu exceptia cazului cand serviciul sau informatia respectiva este oferita in parteneriat cu un alt site sau serviciu.De fiecare data cand un de serviciu este furnizat in parteneriat cu un alt site care nu este parte componenta a platformei www.e-sanatate.md, veti fi informat asupra acestui lucru., mentinandu-va dreptul de a nu permite transferul datelor prin neutilizarea respectivelor servicii. In conditiile partajarii datelor, este necesar sa aveti cunostinta de cauza ca funizorii serviciului in parteneriat pot avea practici separate de confidentialitate si de colectare a datelor. Portalul www.sanatatetv.md nu are nici un fel de control si nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor practici independente de confidentialitate.

6.6 Portalul www.sanatatetv.md respecta legislatia in vigoare, in speta Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informatie si Legea nr. 71 din 22.03.2007.

6.7 Conform Legii nr. nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, beneficiati de dreptul la informarea subiectului datelor cu caracter personal, de acces la datele cu caracter personal, de interventie asupra datelor cu caracter personal, de opozitie al subiectului datelor cu caracter personal, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar sa adresati o solicitare in acest sens Administratorului.

6.8 Portalul www.sanatatetv.md colecteaza informatii de la vizitatoriin trei modalitati – direct de la utilizator, dinrapoarteletraficuluiinregistrat de serverele care gazduiesc site-urile componente ale platformei www.e-sanatate.md si prin intermediul cookie-urilor.

6.9 Informatia din raportul de trafic al serverului este acumulata, prin utilizarea serviciilor externe de analiza a traficului, in momentul vizitarii portalului www.sanatatetv.md si a altor site-uri a platformei www.e-sanatate.md (dezvaluirea adresei IP, ora vizitei, locatia accesarii site-urilor, etc.). Portalul www.sanatatetv.md inregistreaza aceaste informatii pentru o perioada de timp determinata. Administratorul foloseste aceste date doar in scopulde a analiza tendinte, a administra site-ul, a urmari miscarile utilizatorilor si a aduna informatii demografice pentru uzul intern. Datele de trafic nu sunt utilizate pentru identificarea persoanelor detinatoare ale adreselor IP.

6.10 In scopul oferirii unui serviciu personalizat vizitatorilor, portalul www.sanatatetv.md poate utiliza cookie-uri pentru a facilita accesul la contul Dvs. si la avantajele aduse de acesta. De asemenea, retele terte de publicitate online care isi desfasoara promotii peportalul www.sanatatetv.md pot folosi cookieuri. Scopul accesului tertelor retele de publicitate la datele stocate pe calculatorul dvs. (cookie-uri) este de marketing prin Internet - afisarea unor reclame relevante pentru utilizatori si realizarea de profile de utilizatori, etc. (fara a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) in scop de marketing. Alte terte parti, cum ar fi cele care colecteaza date de trafic sau retelele sociale integrate pe portalul www.sanatatetv.md pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informatiilor de trafic sau, respectiv, de a permite partajarea continutului cu reteaua sociala specifica.

6.12 Vizitatorii care nu doresc accesul tertilor la datele stocate pe calculatorul personal (cookie-uri) pot folosi setarile browserului folosit pentru stergerea sau blocarea acestora.

VII. PUBLICITATEA SI CONTINUTUL FURNIZAT DE ALTE PARTI

7.1 Anumite parti ale continutuluiportalului www.sanatatetv.md pot sa fie furnizate de terte persoane cu care Administratorul are relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul continutului portalului www.sanatatetv.md pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Administratorul nu este responsabil in nici o masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, portalul www.sanatatetv.md nu este responsabil de continutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau.

VIII. EXONERAREA DE RASPUNDERE

8.1 Utilizarea acestui site este in totalitate pe contul vizitatorului. PAS INTEGRATOR SRL sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea portalului www.sanatatetv.md nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau,in acelasi sens, vizitatorii confirma si renunţa la orice despagubiri pe care le-ar putea pretinde de la Administrator. PAS INTEGRATOR SRL nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzator pentru nicio dauna asupra bunurilor in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descarcarii oricarui materialde pe acest site.

IX. MODIFICAREA TERMENILOR GENERALI SI CONDITIILOR DE UTILIZARE

9.1 PAS INTEGRATOR SRL este in drept, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca acesti Termeni generali si conditii de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Termenii generali si conditiile de utilizareactualizati.

9.2 Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe portalul www.sanatatetv.md.

9.3 Accesul pe portalul www.sanatatetv.md, in contul de utilizator si folosirea serviciilor  portalului dupa momentul notificarii sau al afisarii Termenilor generali si conditiilor de utilizare actualizati pe prima pagina a site-ului implica faptul acceptarii noilor termeni.

X. LEGISLATIE APLICABILA

10.1 Drepturile si obligatiile partilor, impuse de Termenii generali si conditiile de utilizare, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legislatia in vigoare a Republicii Moldova. Orice litigiu care are ca obiect aceasta conventieva fi adus spre solutionare prin metode alternative de solutionare a litigiilor, iar in conditiile in care partile nu ajung la un acord, competenta va reveni instantelor.​