Politica editorială reprezintă documentul de poziție ale Sănătate Info și Sănătate TV care stabilește modul de operare a organizației în domeniul media și valorile sale.

 

Misiunea Sănătate Info și Sănătate TV

 • Furnizarea informației oneste, echidistante și actuale, care să stimuleze formarea unei opinii proprii și neinfluențate asupra realităților din sistemul de sănătate din Republica Moldova.
 • Promovarea educației sanitare în toate dimensiunile ei și sensibilizarea opiniei publice față de problemele din sistemul de sănătate pentru a genera schimbări.
 • Încurajarea gândirii critice și dezvoltarea unei atitudini responsabile a cetățeanului.
 • Apropierea sistemului de sănătate față de beneficiarii săi - cetățenii.

 

Viziunea Sănătate Info și Sănătate TV

Sănătate Info și Sănătate TV își doresc să devină instituțiile media de referință în Republica Moldova pentru domeniul de sănătate, precum și să fie un spațiu deschis de dezbatere publică și accesibil tuturor opiniilor și orientărilor din societate.

 

Principii

 • Încrederea publicului este valoarea supremă în activitatea noastră și care poate fi câștigată numai prin imparțialitate, onestitate și evitarea inducerii în eroare a publicului și manipularea lui.
 • Prezentăm realitatea așa cum este ea. Pentru aceasta nu recurgem doar la o simplă prezentare a faptelor, dar depunem un efort pentru a identifica toate aspectele relevante și separa incertitudinile și confuziile.
 • Păstrăm integritatea și independența editorială în fața oricăror interese interne și externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale și a oricăror interese personale.
 • Oferirea unui conținut editorial cu o semnificație utilă pentru public.
 • Nu promovăm practici editoriale care sacrifică performanța editorială în favoarea compromisului cu soluții editoriale necalitative care conduc la doar sporirea prezenței mediatice.
 • Nu tratăm informațiile ca marfă, dar ca un instrument menit să satisfacă dreptul la informare.
 • Principiul de relevanță este asumat individual și administrat după propria libertate de conștiință a celor care participă la gestionarea lui.
 • Elucidarea adevărului nu înseamnă neutralizarea valorilor de independență și imparțialitate atunci când acesta se află în mod clar de partea unora dintre cei aflați în dispută.

 

Responsabilitatea editorială

Responsabilitatea editorială aparține Sănătate Info și Sănătate TV, respectiv titularului drepturilor de administrare. Responsabilitatea editorială se asumă în cadrul exercițiului politicii editoriale, de către titularul drepturilor de administrare.